Välkommen till

vike bondemarknad

Om oss

 

Vike bondemarknad genomförs i samarbete med Vike byalag ,Vike Equmenia kyrka och Vikebondemarknads ekonomiska förening.

Idén till Vike bondemarknad, från början ”Vike loppis och bondemarknad” bottnar i ett intresse för höns som köptes på hönsbytardagar. De flesta hönsbytardagar låg långt bort och tankar om att göra en egen djurmarknad dök upp. Förslaget togs upp på Vike byalags årsmöte 2012. Svaret var att vi gärna fick anordna något samma dag som deras loppis, sex veckor fram i tiden, lördagen i Kristi himmelsfärdshelgen. Detta sammanföll även med att Sörgårdens gårdsbutik i byn skulle ha ettårsjubileum så tillfället var givet! Ingen var nog riktigt beredd på hur stort det skulle bli och hur mycket jobb det blev med telefonsamtal och kontakt med hönsgrupper på Facebook. MEN resultatet blev en strålande solskensdag med cirka 30 säljare av höns, mat och hantverk och cirka 600 besökare. Det blev verkligen lyckat!

Efter detta har marknaden växt från att engagerat ett fåtal till att i stort sett hela byn är engagerad. Runt 100 utställare och föreningar lockar årligen flera tusen besökare. Marknaden växer stadigt och nu har vi tagit inte mindre än fem gårdsplaner i anspråk, där varje gårdsplan har sin egen inriktning. Vi har Vike gamla skola med smådjur, Sörgården med matmarknad, Vikegården har byns eget loppis, Equmenia tar hand om bakluckeloppisen och i Herrbacken har vi hantverksmarknad och flera prova på aktiviteter. På nästan alla ställen finns något gott att äta eller dricka och går man hela varvet runt riskerar man inte att missa något spännande. Dessutom får man se hela vår vackra by.

År 2016 bildades Vike bondemarknad ek. förening med fyra styrelsemedlemmar. Kajsa Edbom, Hanna Rehnström, Adam Slottner och Lena Edbom.

Vike Byalag bildades 1980 med tanken att skapa en gemensam samlingspunkt för byn. Vikegården som ligger mitt i byn upprustades för ändamålet.

Aktiviteterna har varit många sedan dess, både för barn och vuxna. Julmarknad, julgransskakning, musikunderhållning och pubkvällar är bara några exempel på vad byalaget anordnar. Byalaget jobbar ständigt med nya idéer och Vikegården är numera utrustad med Wi- fi vilket ökar möjligheterna för olika arrangemang och uthyrning. Bondemarknaden är ett roligt evenemang som engagerar och svetsar samman byn.

Equmeniakyrkan Visnum är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. Vi vill vara en ”Kyrka utan väggar” som tar del av livet i bygden och dit alla kan känna sig välkomna. Därför är det naturligt för oss att vara en del av Vike Bondemarknad. Nästan varje söndag har vi gudstjänst i Missionshuset i Vike eller i vårt Sommarhem nere vid Hult. Söndagsträffar, Scout för olika åldrar och på sommaren Onsdagsträffar bedrivs av vår ungdomsorganisation Equmenia Visnum.